Bijgewerkt op: 29-03-2023
 
 
 
 

 

Sociale veiligheid bij Scouting Valburg
 

Het is binnen Scouting Valburg heel belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. We hebben daarvoor een aantal richtlijnen en hulpmiddelen ter beschikking.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen Scouting Valburg betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet, zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld enz. Maar sociale veiligheid betekent ook dat leden een 'vermoeden van grensoverschrijdend gedrag' in een veilige omgeving moeten kunnen melden/bespreken met een onafhankelijk persoon.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Valburg getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Ons aanstellingbeleid en het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en Scouting Valburg biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode en het huishoudelijk reglement om ervoor te zorgen dat men zich zo snel mogelijk onderdeel voelt van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld. Alles over ons aanstellingsbeleid kunt u vinden in het menu bij de downloads.
 
(Social) media
Scouting Valburg heeft vier officiële (social) media kanalen waar je onze webmaster over kunt benaderen (envelopje rechts) als er volgens jou b.v. privacy  gevoelige zaken op staan die je liever niet gepubliceerd wilt hebben of grove reacties op een van onze berichten zijn gepost. Deze zullen, na beoordeling, dan zo spoedig mogelijk worden aangepast of verwijderd.
Alle overige mediakanalen die je vind op het internet zijn niet door ons erkend en worden ook niet door ons beheerd. Bij onregelmatigheden kunnen wij daar als Scouting Valburg vrij weinig aan doen en wij gaan er dan ook vanuit dat al onze leden verantwoordelijk omgaan met het zelf plaatsen van berichten, reacties en foto's. Bij ernstige misstanden op door ons niet erkende social media accounts zullen wij eventueel proberen te achterhalen wie er achter het account zit en indien nodig vervolg actie ondernemen.
 

Vertrouwenspersonen
Als lid van Scouting Valburg kan je altijd gebruik maken van de, onafhankelijk(!), vertrouwenspersonen van de Scouting regio Zuid Oost Nederland (RegioZON). Je kunt met een van deze personen elke gevoelige situatie bespreken. Of je nou een vermoeden hebt van grensoverschrijdend gedrag binnen Scouting Valburg of je zit er ergens anders mee, de vertrouwenspersoon kan je verder helpen en eventueel doorverwijzen naar de juiste personen of instanties om jouw probleem op te lossen of bespreekbaar te maken. Contact leggen met Rien Krol of Manon van Veen kan via e-mail. Geef in je bericht, indien nodig, je voorkeur aan of je ondersteuning wilt hebben van Manon(V) of Rien(M).
(envelopje rechts)
 

Oudervertegenwoordiging bij Scouting Valburg
Scouting Valburg heeft ook een oudervertegenwoordiger die alle kinderen vertegenwoordigt en daarmee ook alle ouders van de kinderen in onze speltakken. U kunt hem/haar altijd aanspreken als er zaken zijn die u graag bespreekbaar zou willen maken t.a.v. Scouting Valburg. Zijn/haar taak is het dan om dit te bespreken tijdens de groepsraad die
elke 2e dinsdag van de maand plaats vindt. Aan deze maandelijkse groepsraad nemen de leiding van de verschillende speltakken, vertegenwoordigers van het bestuur en ondersteunende stafleden deel. U kunt hem of haar bereiken via de e-mail. (envelopje rechts)


Scouting Nederland, landelijk opvangteam
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval tijdens kamp of HIKE, etc. staan ook de  bestuursleden van Scouting Nederland graag voor je klaar.
Via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (buiten kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via e-mail.
(envelopje rechts)


 

©1966 - 2023, Scouting Valburg<

DISCLAIMER: De website en social media van Scouting Valburg worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt en beheerd.
Mocht u onjuistheden tegenkomen of opmerkingen hebben, laat het dan weten aan de webmaster via deze link.
Heeft u een opmerking over een specifieke foto of pagina, geef dan duidelijk aan om welke foto/pagina het gaat. Aan de inhoud op deze website kunnen geen rechten worden ontleend!